ПРЕНОСНИ ИСПРАВЉАЧИ И1400Т48П и И1400Т60П

Преносни исправљачи И1400Т48П и И1400Т60П намењени су првенствено за интервентно напајање телефонских централа и других ТТ уређаја у случају фаталног отказа система за непрекидно напајање. Особље службе за одржавање може да постави преносни исправљач и напаја телекомуникациону опрему за време док се квар на систему за непрекидно напајање не отклони. Преносни исправљач се одликује високим перформансама у погледу сметњи, шума и брзине одзива, једном речју задовољава све захтеве који се постављају пред системе за непрекидно напајање телекомуникационе опреме. Преносни исправљач је потпуно аутоматизован и предвиђен је за непрекидан, самосталан рад, што омогућава коришћење у удаљеним постројењима без посаде. Може да ради са или без акумулаторских батерија.

Преносни исправљачи И1400Т48П и И1400Т60П се стандардно израђују у две варијанте, за излазне напоне називне вредности 48V и 60V, а на захтев и за 24V и 110V. Излазна снага је 1400 W.


Одлике

 • Излазна снага 1400 W - 48 V, 25 A или 60 V, 20 A
 • Задовољава релевантне међународне стандарде и препоруке: ITU-T, ETSI, ISO, IEC ...
 • Коригован фактор снаге > 0,98
 • Низак псофометријски шум < 1 mV
 • Висока ефикасност
 • Висока поузданост
 • Не захтева редовно одржавање
 • Слободностојећи уређај
 • Паралелан рад више јединица непосредним повезивањем излаза

Примене

 • Интервентно напајање телекомуникационе опреме
 • Одржавање акумулаторских батерија
 • Интервентно напајање рачунарске и друге професионалне електронске опреме
 • Привремено напајање телекомуникационе опреме до поставке система за непрекидно напајање
 • Напајање телекомуникационе и друге електронске опреме на сајмовима, приказима, саветовањима и другим јавним скуповима

Предности

 • Изузетно робустан, отпоран на негативне спољне утицаје, нарочито опасне ударе из електроенергетске мреже
 • Заснован на исправљачким јединицама И1400Т система С3000 - проверена решења, поједностављено одржавање
 • Уграђен велики LED показивач са преклопником за мерење излазне струје и напона
 • Могућност проширеног опсега улазног напона
 • Природно хлађење
 • Лако подешавање потенциометром на предњој плочи

Једноставан за повезивање и руковање и погодан за транспорт, преносни исправљач И1400Т..П је обавезан део опреме теренских служби за одржавање телекомуникационе мреже или сложених електронских система. Изузетна отпорност на нерегуларности електроенергетске мреже и висока поузданост омогућавају рад и у лошим радним условима.

Преносни исправљачи И1400Т48П и И1400Т60П су савремени, високопрофесионални уређаји, који се одликују изванредним електричним карактеристикама, једноставним руковањем и високом поузданошћу.

Преносни исправљачи И1400Т48П и И1400Т60П су прилагођени за светско тржиште и стандардно се испоручују у варијантама на српском, руском или енглеском језику.

Комплет амбалаже и прибора садржи елегантну дводелну кутију у коју се, поред преносног исправљача, смешта мрежни кабл и излазни каблови завршени робустним прикључним клемама. У понуди је и комплет за паралелно повезивање преносних исправљача за постизање веће излазне снаге.


Технички подаци

Улазни подаци

  Мрежни напон V u   220/230 V eff
  Mрежна учестаност   47-63 Hz
  Дозвољено одступање   -15 % до +10 %
  Дозвољено изобличење   30 %
  Улазна струја   7 А @ V nom
  Ударна струја   < 15 А
  Фактор снаге cos φ   > 0,98

Улазне заштите

  Улазни осигурач   брзи 10 А
  Преконапонска заштита   253 V eff
  Поднапонска заштита   187 V eff
  Заштита од напонских удара   варистор
  Брза преконапонска заштита   да

Амбалажа и прибор

  Мрежни кабл   10 m
  Прикључни каблови   10 m

Излазни подаци

  Излазна снага   1410 W
  Густина снаге   134 W/dm 3
  Регулација напона   боља од 1 %
  Време одзива   1 msec
  Излазни осигурач   аутоматски 32 А
  Напонски удари   < 2 V p-p
  Псофометријски шум   < 1 mV eff
  Шум 10Hz-450kHz   < 25 mV
  Широкопојасни шум   < 10 mV eff/МHz

Одлика

48

60

ЈМ

Називни напон

48

60

V-

Опсег напона

49..57

61..72

V-

Називна струја

25

20

А-

Ограни. струје

26

21

А-

Пренап. заш.

57

72

V-

Поднап. заш.

39

48

V-

Излазне заштите

  Заштита од обртања поларитета   да
  Од кратког споја на излазу   да

Општи подаци

  Ефикасност   > 0,9
  Температурни опсег   0 oC до 45 oC
  Складиштење   -10 oC до 75 oC
  Релативна влажност   0 до 90 %
  Радна учестаност   50 kHz
  Тачност мерења/показивања   ±1 %
  Средње време између отказа   40 година
  Резервни делови и сервис   10 година

Остале заштите

  Заштита од прегревања   да
  Заштита главног транзистора   да

Спољне димензије и маса

Одлика

И1400..П

у амбалажи

ЈМ

Висина

300

300

mm

Ширина

130

150

mm

Дужина

400

450

mm

Маса

8,5

10,5

kg


Ознаке за наручивање

Производ

Ознака

Преносни исправљач И1400Т..П без амбалаже и прибора

E08-IJPA0301-V▲▲-♦♦

Преносни исправљач И1400Т..П са амбалажом и прибором

E08-IJPA0301-A▲▲-♦♦

Преносна амбалажа и прибор за И1400Т..П

E11-IJPA0301-А-♦♦

Корисничка документација за I1400T..P

E08-IJPA0301-D01-♦♦

Прибор за паралелно повезивање И1400Т..П

E11-IJPA0301-P-♦♦

▲▲

напон

48

48 V-

60

60 V-

♦♦

језик

SR

српски

RU

руски

EN

енглески

Документација

Назив документа

Број страна

Формат

Величина

Проспект преносног исправљача И1400ТП

2

PDF

644 K