Услуге


Корисницима својих производа ГВС систем нуди пун спектар пратећих услуга које покривају читав животни циклус производа. Услуге ГВС система смањују трошкове и скраћују време увођења производа у експлоатацију, пружајући тако кориснику компаративну предност на тржишту.

За сваку врсту услуге предвиђено је више варијанти, прилагођених различитим нивоима техничке оспособљености и потребама и опредељењима корисника.


Услуге по врсти

  • За најраније фазе пројеката ГВС систем нуди услуге техноекономског консалтинга и учешћа у планирању и припреми примене ГВС-ове опреме.
  • За све своје производе ГВС нуди потпуни инжењеринг по принципу “кључ у руке”. То значи пројектовање, поставку опреме, испитивање и пуштање у рад.
  • Обука корисника – за сложене производе ГВС организује обуку у виду курсева са теоријским и практичним делом. Постоје курсеви на основном и напредном нивоу послуживања и специјалистички курсеви.
  • Техничка подршка – “жива” комуникација, електронска подршка, теренска служба... Сви видови техничке подршке су на располагању на српском, енглеском и руском језику.
  • Одржавање опреме обављају сервисни центар и служба за теренске интервенције. У оквиру услуга одржавања програмске подршке предвиђено је отклањање неправилности, опоравак података и измене мањег обима.
  • ГВС нуди унапређења својих производа и одговарајуће услуге на унапређењу инсталираних система.
  • Инжењеринг током експлоатације производа је покривен кроз услуге демонтаже, пресељења и замене опреме.