СИСТЕМ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ С3000

Систем за непрекидно напајање С3000 намењен је првенствено за напајање телефонских централа и других ТТ уређаја, где се захтевају високе перформансе у погледу сметњи, шума и брзине одзива. Систем је потпуно аутоматизован и предвиђен је за непрекидан, самосталан рад, што омогућава коришћење у удаљеним постројењима без посаде. Може да ради са или без акумулаторских батерија, са или без дизел агрегата или другог извора помоћног напајања.

Систем прекидачког напајања С3000 се израђује у више варијанти за излазне напоне називне вредности 48V, 24V, 60V или 110V. Покрива опсег излазних снага од реда 1 kW до 150 kW.

С3000 се једноставно проширује или модификује "`на живо"', без потребе да се рад система прекида или да се на било који начин угрозе његове основне функције.


Одлике

 • Шеста генерација система од 1988. године
 • Велики капацитет: до 3000 А / 170 kW
 • 4 варијанте излазног напона: 48 V, 60 V, 24 V, 110 V
 • Модуларан, исправљачке јединице снаге 1400 W
 • Редунданса N+1, N+2 или N+P
 • Уграђена заштита од претераног пражњења батерија
 • Задовољава релевантне међународне стандарде и препоруке: ITU-T, ETSI, ISO, IEC ...
 • Коригован фактор снаге > 0,98
 • 2 батеријска прикључка
 • Низак псофометријски шум < 1 mV
 • Температурна компензација излазног напона
 • Висока ефикасност
 • Висока поузданост
 • Не захтева редовно одржавање

Примене

 • Непрекидно напајање телекомуникационе опреме
 • Одржавање акумулаторских батерија
 • Непрекидно напајање рачунарске и друге професионалне електронске опреме
 • Замена дотрајалих система за непрекидно напајање

Предности

 • Исте исправљачке јединице за мале и велике капацитете - поједностављено одржавање
 • Изузетно робустан, отпоран на све спољне утицаје
 • 2 велика LED показивача + алфанумерички LCD
 • Потпуна "`plug-in"' замена исправљачких јединица
 • Могућност проширеног опсега улазног напона
 • Природно хлађење
 • Лако подешавање, уграђена тастатура са 16 тастера
 • Могућност мерења и праћења мрежног напона
 • LED показивач на свакој исправљачкој јединици
 • Потпуно се интегрише са централом СРЦЕ ТЦ 011

Изузетна отпорност на нерегуларности из електроенергетске мреже и висока поузданост чине систем С3000 посебно погодним за примену на местима са лошим радним условима, на пример у руралним подручјима. Ако имате место на ком други системи за напајање отказују, С3000 је решење за Вас.

Систем С3000 је савремен, високопрофесионалан систем, који се одликује изванредним електричним карактеристикама, једноставним руковањем и високом поузданошћу. Захваљујући бројним могућностима за подешавање и програмирање, лако испуњава посебне захтеве корисника.

Систем С3000 је прилагођен за светско тржиште и стандардно се испоручује у варијантама на српском, руском или енглеском језику.

Заједно са другим производима ГВС, као што су комутациони системи, мерно испитни уређаји и други, систем С3000 нуди целовито, одмерено и укомпоновано решење и омогућава потпуно опремање телекомуникационог објекта из једног извора.


Технички подаци

Улазни подаци

  Мрежни напон V u   220/230 V eff
  Мрежна учестаност   47-63 Hz
  Дозвољено одступање   -15 % до +10 %
  Дозвољено изобличење   30 %
  Улазна струја по јединици   7А @ V nom
  Фактор снаге cos φ   > 0,98
  Улазни осигурач по јединици   10А

Излазни напон

  Напон одржавања   2,1-2,3V/чланку
  Напон допуњавања   2,2-2,4V/чланку
  Регулација напона   боља од 1 %
  Напонски удари   < 2 V p-p
  Псофометријски шум   < 1 mV eff
  Шум 10Hz-450kHz   < 25 mV
  Широкопојасни шум   < 10 mV eff/МHz

Варијанте система

Конфигурација

S1

S2

S3

nS3

ЈМ

Исправљачких јединица

4

8

16

120

ком

Излазна снага

5,5

11

22

170

kW

Димензије ширина х дубина х висина

64х50х45

66х62х136

66х62х209

530х62х209

cm

Маса "`празног"'/"`пуног"' постројења

40/80

115/195

195/355

1540/2740

kg

Батеријски осигурачи високоучински

2 до 125

2 до 250

2 до 400

n до 630

A-

Осигурачи потрошача

2х125,6х10

8х125

4х250,4х125

n до 630

A-

Батерије

Одлика

48V

60V

24V

110V

Чланака батерије

23 / 24

28/29/30

11 / 12

53/54/55

Напон одржавања

48,3..55,2

58,8..69

23,1..27,6

111,3..126,5

Напон допуњавања

50,6..57,6

61,6..72

24,2..28,8

116,6..132

Праг заштите

39,1..45,6

47,6..57

18,7..22,8

90,1..104,5

Излазна струја

Вар.

48V

60V

24V

110V

ЈM

S1

100

80

200

44

A-

S2

200

160

400

88

A-

S3

400

320

800

176

A-

nS3

3000

2400

3000

1320

A-

  Време одзива   1 msec
  Ограничење струје   105 %

Општи подаци

  Руковање и одржавање   RS232, RS485
  Температурни опсег   0 oC до 40 oC
  Складиштење   -10 oC до 70 oC
  Релативна влажност   0 до 90 %
  Тачност мерења/показивања   ±1 % , ±0,5 %
  Век експлоатације   40 година
  Резервни делови   10 година

Документација

Назив документа

Формат

Величина

Број страна

Проспект система С3000

PDF

968 K

2

Корисничка документација за исправљачке јединице И1400Т48В верзија 4

PDF

3569 K

50

Корисничка документација за систем прекидачког напајања С3000-С1А верзија 4

PDF

1305 K

79

Корисничка документација за систем прекидачког напајања С3000-С2А верзија 4

PDF

1596 K

78