СИСТЕМ ЗА ЗАКОНИТО ПРЕСРЕТАЊЕ ТНЦ

Систем за законито пресретање или законом овлашћени електронски надзор телекомуникација омогућава пресретање комуникација у мрежи, без знања непосредних учесника у комуникацији и пружалаца телекомуникационих услуга.

ТНЦ омогућава достављање, прикупљање и снимање садржаја комуникација и података о пресретнутим комуникацијама, а затим и презентацију информација у облику најпогоднијем за актуелну фазу оперативно истражног рада или кривичног поступка.


Одлике

 • Потпун надзор - садржај комуникације и подаци
 • Статистички надзор - само подаци о комуникацији
 • Задовољава релеватне међународне препоруке и стандарде ITU-T, ETSI, ISO, IEC и друге
 • Паралелан рад до 8 независних служби или агенција овлашћених за спровођење мера надзора
 • Стандардне, распрострањене улазно-излазне јединице и формати записа података
 • Висока поузданост и отпорност на спољне утицаје
 • Уграђене аутодијагностичке функције
 • Модуларна интерна конструкција омогућава лако проширивање и реконфигурисање

Примене

 • Пресретање и прикупљање свих видова комуникација, укључујући говор, факс и пренос података у јавној стационарној телефонској мрежи
 • Законито пресретање у мобилној мрежи
 • Пресретање комуникација у посебним / приватним / затвореним мрежама
 • Мониторинг центар енг. Law Enforcement Monitoring Facility, LEMF по ETSI препорукама

Предности

 • Подржава и посебне архитектуре и спецификације које нису компатибилне са ETSI стандардима
 • Технички неограничен број објеката надзора
 • Висок степен заштите података који се прикупљају и обрађују, као и рада система у целини
 • Истовремено независно пресретање исте комуникације од стране више служби или агенција
 • Интеграција алата за напредну обраду резултата надзора које испоручују независни произвођачи
 • Потпуно програмски подесиви прикључци
 • Једноставан и лак рад послужиоца омогућен је напредним графичким радним окружењем

Отворена архитектура ТНЦ је примењива у хетерогеној мрежи која садржи ETSI компатибилне централе, централе СРЦЕ и ETSI некомпатибилне централе. Интегрисана архитектура ТНЦ ради по ГВС специфичном моделу који садржај и податке преноси интегрисано по истом преносном медијуму.

Систем ТНЦ је савремен, високопрофесионалан систем, који се одликује изванредним електричним карактеристикама, једноставним руковањем и високом поузданошћу. Захваљујући бројним могућностима за подешавање и програмирање, лако испуњава посебне захтеве корисника.

Систем ТНЦ је прилагођен за светско тржиште и стандардно се испоручује у варијантама на српском, руском или енглеском језику.

Заједно са другим производима ГВС, као што су комутациони системи, мерно испитни уређаји и други, систем ТНЦ нуди целовито, одмерено и укомпоновано решење и омогућава потпуно опремање телекомуникационог објекта из једног извора.


Технички подаци

Прикључци ка мрежи

  Стандард   ITU-T G.703
  Битски проток   2048 kb/s ±50 ppm
  Линијски код   HDB3
  Импеданса   120 Omega, парица / 75 Omega, коакс.
  Преконапонска заштита   ITU-T K.41
  СС7 ниво 2/3   MTP Q.701 - Q.709
  СС7 ниво 4   ISUP Q.761 - Q.764
  Сигнализација DSS1   ITU-T Q.93x
  Пренос података   100BT, TCP/IP
  HI спрега   ETSI ES 201 671

Кориснички прикључци

  Аналогни телефонски   Z, Q.55x, 64 kb/s
  Аналогни ка мрежи   Z inv, Q.55x, 64 kb/s
  Преконапонска заштита   ITU-T K.20

Системски прикључци

  Руковање и одржавање   LAN, 100BaseT
  Системски штампач   Ласерски А4
  Улазно/излазне јединице   FDD, CD, DVD
  Алармни панел   RS-232, RS-485
  Напајање   48 V, A - ETSI ETS 300 132-2
  Опционо напајање   220/230 V eff

Капацитет

  Аналогних прикључака   80 @ 1 E
  Канала ка мрежи   480 @ 1 E 16 x E1
  Радних места оператера   100

Садржај комуникација

  Пресретање   са или без утицаја на позив
  Достава   HI3, ETSI ES 201 671
  Прикупљање   сабрани/одвојени смерови
  Праћење   у реалном времену или VoIP
  Прослеђивање   ИКМ 64 kb/sec или VoIP
  Кашњење везе   < 250 sfmusec
  Снимање   PCM16, PCM8, A/ mu, FLAC
  Одложена репродукција   интегрисана
  Основна обрада   интегрисана

Подаци о комуникацијама

  Достава   по сигнализационом каналу
  Формат доставе   HI2, ETSI ES 201 671
  Прикупљање података   корелационо
  Праћење   у реалном времену
  Прослеђивање   е-пошта, SMS, IM
  Снимање   ISO/IEC 26300, XML, ODBC
  Статистичка обрада   интегрисана

Функционалност

  Спецификација   ETSI TS 101 331
  Администрирање   HI1, ETSI ES 201 671
  Адм. пресретања   појединачно или групно
  Адм. експлоатације   оператора, дозвола
  Презентација резултата   интегрисана
  Напредна обрада   спољним алатима
  Експорт резултата   изворних/обрађених
  Формат експорта   ISO 26300, MP3, PDF

Синхронизација

  Функционалност   ITU-T G.823 и Q.541
  Апсолутна тачност учестаности   2x10 -10
  Температурна стабилност   10 -10

Електричне карактеристике

  Преносне карактеристике   G.712, G.507
  Слабљење везе   7 dB -0,3 +0,7 @ 1020 Hz
  Нелин. изобличења   ±0,5dB -55 +3dB mo
  Слабљење преслушавања   >73dB @1020Hz
  Псофометријски шум   < -72 dB m400 pW
  Непсофом. шум   < -40 dB m100 000 pW
  Интермодулације   <-41dB m0@ 900/1020Hz
  Тачка преоптерећења   3,14 dB m0@ 1000Hz
  ЕМ компатибилност   ETSI EN 300 386

Општи подаци

  Температурни опсег   0 oC до 40 oC
  Складиштење   -20 oC до 60 oC
  Релативна влажност   0 до 90 %
  Димензије плоча   PC AT формат
  Димензије кабинета   23", 2,15 m
  Бука   ETSI ETS 300 753
  Документација   CEPT T/CS 01-10E

Поузданост и одржавање

  Век експлоатације   40 година
  Резервни делови и сервис   10 година
  Детекција квара   аутоматска, 50-200 ms

Документација

Назив документа

Број страна

Формат

Величина

Проспект система ТНЦ

2

PDF

544 K