Приказ система предузећа ГВСГВС је систем предузећа који се бави истраживањем, развојем, производњом и инжењерингом у области електронике. Основан је 1988. године у Београду. У ГВС систему, већина запослених су висококвалификовани стручњаци у области делатности ГВС-а. Основни предмет делатности је електронска опрема у области телекомуникација и информатике, система за напајање и мерно-испитне опреме. ГВС нуди производе и услуге врхунског квалитета.


Пословна политика ГВС-а је самосталност и независност на тржишним принципима, а при томе отвореност за све видове сарадње. Посебна пажња је посвећена радним процесима, пре свега контроли квалитета и развојном процесу.Циљ

Мисија ГВС-а је:

 • да доприноси општем добру у научно-техничком погледу и у погледу општег научно-техничког образовања, a да притом буде родољубиво усмерен и опредељен да чува и негује најбоље традиције српског народа
 • да поштује животну средину и доприноси очувању животне средине у складу са својим могућностима.

Тржиште

Корисници ГВС-ових производа и услуга су у највећој мери велики привредни системи, као што су:

 • пошта, телекомуникациони оператери
 • војска
 • превозници (железница, контрола лета)
 • електропривреда
 • безбедносне институције
 • индустријски системи

Успех

ГВС свој успех заснива на:

 • врхунском квалитету производа и услуга
 • савременој технологији и модерном дизајну производа
 • усвајању најмодернијих методологија
 • високом нивоу техничке подршке
 • ефикасној унутрашњој организационој структури
 • потпуном инжењерингу на бази “кључ у руке”
 • професионалности, доследности и високом нивоу стручног образовања и професионалне оспособљености запослених