Истраживачко развојне могућности


Својом одлучујућом предношћу ГВС сматра свој истраживачко развојни центар, који има традицију дугу колико и сам ГВС. У почетку одељење за развој, данас је то ефикасан и модерно организован институт способан да успешно обави сваки истраживачко-развојни задатак.Пројектовање електронских система и склопова

Од оснивања, ГВС остварује врхунска истраживачко-развојна достигнућа у области електронике: пројектовање једно- и вишеслојних штампаних плоча, дизајн програмабилних логичких кола FPGA, CPLD произвођача XILINX и ALTERA, VHDL дизајн и верификација, пројектовање магнетних – мотаних компонената, пројектовање механичких склопова, дизајн електронских система на високом нивоу.


Програмска подршка и програмирање

Овде посебно истичемо специфичне области програмске подршке за рад у реалном времену и великих програма, преко милион линија кода. Стручњаци ГВС система поседују вишегодишње искуство у: дизајн на високом нивоу, кодирање у вишим програмским језицима C, C++ и Ruby, програмирање у асемблеру за микропроцесоре Intel, Motorola и компатибилне, микроконтролере Intel, Motorola и Microchip, дигиталне сигнал процесоре Motorola и Texas Instruments. Програмску подршку ГВС заснива на сопственим програмским компонентама, међу којима су важније: оперативни систем за реално време ГВСОС, систем за управљање базом података у реалном времену СУБ, TCP/iP стек протокола, библиотеке алгоритама за дигиталну обраду сигнала.


Мерно-испитна опрема

За обављање истраживачко развојних активности ГВС је опремљен:

  • стандардном лаб. опремом претежно Tektronix, HP (Agilent) и Fluke,
  • мерно-испитном опремом специфичном за телекомуникације: генератори и мерачи грешака, генератори и мерачи подрхтавања,
  • за верификацију диелектричне чврстоће, уземљења, отпора изолације, емисије сметњи и отпорности на сметње, напонске ударе,
  • за климомеханичка испитивања: температурне коморе, вибрациони столови,
  • опремом за радио учестаности: генератори и мерачи радио сигнала, анализатори спектра.

Развојна опрема и алати

ГВС се ослања претежно на сопствене производе, али користи и комерцијалне и отворене “open source”:

  • програмске алате за брз развој – генератори кода, ДДЛЦ, МАКРО
  • испитне програмске алате - ТЕСТЕРА
  • развојне системе за микропроцесоре, микроконтролере, дигиталне сигнал процесоре и програмабилну логику
  • програмске алате за контролу верзија, дневно превођење и тест

Прототипске радионице

Да би се развојни циклус скратио на минимум, у ГВС систему постоје прототипске радионице, димензионисане и за израду нултих и малих серија: за прототипове штампаних плоча, за монтажу елек. склопова у TH, SMD и press-fit технологији, за мотане компоненте, за механичке склопове, за програмирање компонената и друге.


База знања и информациони систем

Поред јавно доступних (отворених) база података, ГВС одржава сопствену базу знања: библиотека стручне литературе, електронска база података. Све радне активности у институту се заснивају на информационом систему у мрежи од неколико стотина личних рачунара.