Делатност и могућности


ГВС систем се бави истраживањем, развојем, производњом и инжењерингом електронске опреме у областима:

  • телекомуникација и информационих технологија
  • система за напајање
  • мерно-испитне и лабораторијске опреме

Производне могућности

ГВС систем располаже производним линијама: за монтажу електронских компонената у through-hole и SMD технологији, за press-fit монтажу конектора, за производњу штампаних плоча, за мотање магнетних компонената, за израду кућишта и машинских делова и за производњу каблова. Постоји и бројна опрема за пратеће и теренске активности: станице за дораду, опрема за прецизну сито штампу.

Поставка производње је модуларна, па капацитет може лако да се увећа.
Технологије

ГВС у потпуности влада технологијама у областима:

  • телекомуникација – класична и дигитална јавна телефонска мрежа, комутације кола и пакета, класичне телефонске линије (POTS), дигиталне линије (ISDN, SDSL...), видеотелефонија, криптозаштићени пренос
  • електронике - процесорски управљачки системи, дигитална обрада сигнала, пројектовање штампаних плоча, аналогна електроника
  • програмске подршке и информационих технологија – управљање у реалном времену, крипто-заштита, дистрибуирани и паралелни системи, системи за даљинско управљање, базе података у реалном времену, интернационализација и вишејезичност програмске подршке, интернет протоколи, телекомуникационе сигнализације (СС7), оперативни системи за рад у реалном времену, аутоматска обрада докумената, аутоматизовано тестирање
  • претварања енергије – енергетска електроника високе ефикасности и високе поузданости, електромагнетска компатибилност, редундантни системи непрекидног напајања
  • испитне опреме – аутоматизована мерно-испитна опрема на бази личних рачунара,

Пренос технологије

Посебно наглашавамо искуство у преносу технологије како за производњу, тако и за развој електронске опреме. Преносом технологије за развој производ се у потпуности ставља под контролу стране која преузима технологију.