Производи

Производи ГВС система су највишег квалитета, задовољавају све одговарајуће светске (ITU-T, ISO, IEC), европске (ETSI, ECMA) и националне стандарде. Водећи производи су сложени професионални електронски системи, намењени за велике привредне системе.

Производи се стандардно раде у варијантама на српском, енглеском и руском језику, а предвиђени су за ефикасну локализацију и за друга језичка подручја.

Производи ГВС система су праћени детаљном техничком документацијом на највишем нивоу.


Производи по намени

За јавну телефонску мрежу

 • јавне телефонске централе великог капацитета
 • системи за непрекидно напајање
 • приступна опрема
 • специјализована мерно-испитна опрема
 • опрема за пренос
 • терминална опрема

За безбедносне институције

 • системи за законито пресретање (на јавним централама, на мобилним централама, на линијама)
 • криптозаштитна опрема

За војну комуникациону мрежу

 • крос конектинг уређај
 • криптозаштитна опрема
 • радио релејни уређаји
 • системи за непрекидно напајање
 • бродски интерфонски систем

За приватне/специјалне мреже

 • кућне централе
 • криптозаштитна опрема

За индустрију

 • специјализована опрема за аутоматизовано испитивање у производњи
 • дигитални термометри са даљинским очитавањем

За ТК оператере

 • центри за управљање мрежом
 • центри за обрачун и наплату
 • позивни центри

Остали производи

 • медицинска опрема
 • штампане плоче и фолијске тастатуре
 • комуникационе картице за личне рачунаре