Историјат предузећа


Оснивање ГВС-а се поклопило са почетком низа бурних година на југословенским просторима. Препреке као што су распад СФРЈ, међународне санкције и потпуна привредна изолација, хиперинфлација, ратни услови и најзад, период транзиције нису нарушиле сталан развој ГВС система.


1988

ГВС је основан у Београду, тада у СФРЈ, улагањем личног капитала групе ентузијаста, као производна радња за израду електронских уређаја. У почетку основна делатност је била производња опреме за напајање.

1990

Стални развој довео је до прерастања радње у приватно предузеће ГВС д.о.о.

1992

ГВС покреће истраживачко-развојне активности усмерене на производњу телефонских централа

1994

ГВС улази у развој дигиталне телефонске централе великог капацитета, систем СРЦЕ

1995

Седиште предузећа се премешта у сопствену зграду површине 1000m2

1996

Пуштена је у експериментални рад прва јавна телефонска централа СРЦЕ

1996

ГВС улази у област опреме за законито пресретање

1997

оснива се Еи-НИТ – предузеће за производњу комуникационе опреме на 8000m2 простора у већинском власништву ГВС

1997

ГВС закључује први извозни уговор са фирмом Сименс Телекомуникације и атестира своје производе за руско тржиште

1999

Опрема ГВС се изванредно показала у ратним условима, далеко надмашујући опрему великих светских произвођача

1999

ГВС улази у област војне телекомуникационе опреме

2000

ГВС се дели на 2 предузећа – “ГВС цо“ наставља основну делатност и Г-нет које се бави изградњом земаљских телефонских мрежа

2001

Оснива се развојни институт ГВС-а

2001

ГВС улази у област опреме за криптозаштиту

2002

ГВС постаје прво приватно предузеће у Југославији регистровано за производњу НВО у области електронике

2002

Успешно обавља вишегодишњи уговор за пренос технологије јавне телефонске централе

2003

Развојем центара за обрачун и наплату и за управљање пословањем, ГВС заокружује понуду за телекомуникационе оператере