Процес


Радни процеси у ГВС систему предузећа су засновани на ISO-9000 стандардима. Највиши квалитет производа и услуга се обезбеђује прецизним правилима рада и строгим поступцима контроле. Управљивост и ефикасност су главни циљ код осмишљавања радног процеса.Производни процес

ГВС систем је увео и уходао препознатљив производни процес који подразумева: улазну контролу репроматеријала, припрему производње, производне операције по фазама праћене међуфазном контролом, затим жарење, завршну контролу и паковање. Пратеће активности су управљање производњом (оперативна припрема производње, ОПП), технолошка разрада, поправка и документациони центар.

Све активности у производњи се раде по техничкој документацији и по писменом налогу. Управа добија пуну повратну информацију о стању производње.

 

Развојни процес

ГВС има дефинисан и опробан развојни процес, како за развој електронске опреме (енг. hardware), тако и програмске подршке (енг. software).

Развојни процес (процеси) се прилагођавају технолошким и организационим променама, односно потребама ГВС система. Веома се строго води рачуна да процес не буде бирократизован, већ да доприноси и квалитету и скраћивању времена развоја.

Развојни процес програмске подршке је прављен у складу SEI CMM моделом развоја и остварен је врло висок ниво по SEI CMM класификацији. Изабран је V-модел развојног процеса и прилагођен специфичностима производа и технологије ГВС система.

 

Контрола квалитета

Посебна пажња у развојном и производном процесу се поклања контроли квалитета. Основна поставка контроле квалитета у ГВС-у је да се контрола врши на више нивоа, а пре свега на најнижем нивоу, односно, најближе до извршиоца. То значи, на најмањим деловима, који се после уграђују у веће. Тако се број проблема који улазе у коначне системе (у производњи), односно решења (у развоју) смањује, а контрола квалитета на вишим нивоима, која је и најтежа, поједностављује.

Контролу врше људи обучени за тај посао, по одговарајућим правилима и упутствима, али и са извесном дозом слободе примене својих техничких знања и искустава. Ниједан предмет рада, па дакле и контроле, се не сматра завршеним, док се не отклоне све примедбе контроле квалитета.


Екологија и заштита животне средине

Осим избором еколошки чистих технологија, ГВС чува животну средину и детаљном аутоматизованом контролом свих материја које из система излазе у окружење, по објективним мерилима. У производњи штампаних плоча примењује се систем за пречишћавање отпадних вода.

ГВС планира да у блиској будућности покрене и активности непосредно усмерене на заштиту животне средине у ширем домену, као што су развој електронске мерне и контролне опреме за мерење нивоа загађења и истраживања у области утицаја електромагнетног загађења на животну средину.