ИСПРАВЉАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ И1400Т

Исправљачке јединице И1400Т намењени су првенствено за напајање телефонских централа и других ТТ уређаја у саставу система за непрекидно напајање С3000 . Могу да се користе и као потпуно независне јединице за напајање уређаја који захтевају понуђене напоне, а снага не прелази 1400W.

Исправљачке јединице се одликују високим перформансама у погледу сметњи, шума и брзине одзива. Излазни напон је строго регулисан у целом опсегу дозвољених варијација мреже и оптерећења на вредност која се исправљачкој јединици задаје путем серијске комуникације.

Исправљачка јединица је потпуно аутоматизована и предвиђена је за непрекидан, самосталан рад, што омогућава коришћење у удаљеним постројењима без посаде.

Исправљачке јединице И1400Т се стандардно израђују у четири варијанте, за излазне напоне називне вредности 48V, 60V, 24V и 110V. На захтев наручиоца могу да се израде јединице за друге излазне напоне.


Одлике

 • Шеста генерација исправљачких јединица од 1988. године
 • Излазна снага 1400 W
 • 4 варијанте излазног напона: 48 V, 60 V, 24 V, 110 V
 • Задовољава релевантне међународне стандарде и препоруке: ITU-T, ETSI, ISO, IEC ...
 • Коригован фактор снаге > 0,98
 • Низак псофометријски шум < 1 mV
 • Висока ефикасност
 • Висока поузданост
 • Не захтева редовно одржавање
 • Високофреквентно претварање снаге енг. switchmode
 • Мале димензије и маса

Примене

 • Непрекидно напајање телекомуникационе опреме
 • Одржавање акумулаторских батерија
 • Непрекидно напајање рачунарске и друге професионалне електронске опреме
 • Проширење система за непрекидно напајање С3000

Предности

 • Изузетно робустан, отпоран на негативне спољне утицаје, нарочито опасне ударе из електроенергетске мреже
 • Уграђен велики LED показивач са преклопником за показивање вредности излазне струје
 • Потпуно "`plug-in"' повезивање
 • Могућност проширеног опсега улазног напона
 • Природно хлађење
 • Микроконтролерско управљање

Једноставне за повезивање и руковање и погодне за транспорт, исправљачке јединице И1400Т су основни саставни део система за непрекидно напајање С3000. Изузетна отпорност на нерегуларности електроенергетске мреже и висока поузданост омогућавају рад и у лошим радним условима.

Исправљачке јединице И1400Т су савремени, високопрофесионални уређаји, који се одликују изванредним електричним карактеристикама, једноставним руковањем и високом поузданошћу.

Исправљачке јединице серије И1400Т су прилагођене за светско тржиште и стандардно се испоручују у варијантама на српском, руском или енглеском језику.

Низ оригиналних техничких решења у домену заштите кола енергетске електронике омогућава високу ефикасност, додатно повећање поузданости и смањење емитованих електромагнетних сметњи, чинећи исправљачке јединице И1400Т водећим у својој класи производа.


Технички подаци

Улазни подаци

  Мрежни напон V u   220/230 V eff
  Mрежна учестаност   47-63 Hz
  Дозвољено одступање   -15 % до +10 %
  Дозвољено изобличење   30 %
  Улазна струја   7 А @ V nom
  Ударна струја   < 15 А
  Фактор снаге cos φ   > 0,98

Улазне заштите

  Улазни осигурач   брзи 10 А
  Преконапонска заштита   253 V eff
  Поднапонска заштита   187 V eff
  Заштита од напонских удара   варистор
  Брза преконапонска заштита   да

Спољне димензије и маса

  Висина   224 mm
  Ширина   126 mm
  Дужина   373 mm
  Маса   8,5 kg

Излазни подаци

  Излазна снага   1410 W
  Густина снаге   134 W/dm 3
  Регулација напона   боља од 1 %
  Време одзива   1 msec
  Напонски удари   < 2 V p-p
  Псофометријски шум   < 1 mV eff
  Шум 10Hz-450kHz   < 25 mV
  Широкопојасни шум   < 10 mV eff/МHz

Излазне заштите

  Од кратког споја на излазу   да
  Од покретања у кратком споју   да

Излазни подаци по варијантама

Одлика

И1400Т48

И1400Т60

И1400Т24

И1400Т110

ЈМ

Називни напон

48

60

24

110

V-

Опсег подешавања напона

49..57

61..72

24..29

112..132

V-

Називна струја

25

20

50

11

А-

Ограничење струје

26

21

52

12

А-

Преконапонска заштита

57

72

29

132

V-

Поднапонска заштита

39

48

19

88

V-

Општи подаци

  Ефикасност   > 0,9
  Температурни опсег   0 oC до 45 oC
  Складиштење   -10 oC до 75 oC
  Релативна влажност   0 до 90 %
  Радна учестаност   50 kHz
  Тачност мерења/показивања   ±1 %
  Средње време између отказа   40 година
  Резервни делови и сервис   10 година

Остале заштите

  Заштита од прегревања   да
  Заштита главног транзистора   да


Ознаке за наручивање

Производ

Ознака

Исправљачка јединица И1400Т..Б

E08-IJTA0405-V▲▲-♦♦

Ручица за хватање исправљачке јединице И1400Т..П

E11-IJTA0405-H01

Преносна амбалажа за исправљачку јединицу И1400Т..Б

E11-IJTA0405-A01

Корисничка документација за И1400T..Б

E08-IJTA0405-D01-♦♦

▲▲

напон

48

48 V-

60

60 V-

24

24 V-

110

110 V-

♦♦

језик

SR

српски

RU

руски

EN

енглески