СЕРИЈСКИ КОНВЕРТОРИ СК400Т48 и СК400Т60

Серијски конвертори СК400Т48 и СК400Т60 намењени су првенствено за напајање телефонских централа и других ТТ уређаја у саставу система за непрекидно напајање С3000. Могу да се користе и као потпуно независне јединице за напајање уређаја који захтевају понуђене напоне, а снага не прелази 400W.

Серијски конвертор се одликује високим перформансама у погледу сметњи, шума и брзине одзива. Серијски конвертор је потпуно аутоматизован и предвиђен је за непрекидан, самосталан рад, што омогућава коришћење у удаљеним постројењима без посаде.

Серијски конвертори СК400Т се стандардно израђују у две варијанте, за излазне напоне називне вредности 48V и 60V, а на захтев и за 24V и 110V. Излазна снага је 400 W.


Одлике

 • Четврта генерација серијских конвертора од 1988. године
 • Излазна снага 400 W - 8 V, 50 A или 10 V, 40 A
 • Задовољава релевантне међународне стандарде и препоруке: ITU-T, ETSI, ISO, IEC ...
 • Низак псофометријски шум < 2 mVeff
 • Висока ефикасност
 • Висока поузданост
 • Не захтева редовно одржавање
 • Високофреквентно претварање снаге енг. switchmode
 • Могућ паралелан рад више јединица, без структурног ограничења

Примене

 • Непрекидно напајање телекомуникационе опреме
 • Одржавање акумулаторских батерија
 • Непрекидно напајање рачунарске и друге професионалне електронске опреме
 • Проширење система за непрекидно напајање С3000
 • Извор помоћног 60 V напајања из батерије 48 V система за непрекидно напајање

Предности

 • Изузетно робустан, отпоран на негативне спољне утицаје
 • По конструкцији се уклапа са исправљачким јединицама И1400Т система С3000
 • Уграђен велики LED показивач са преклопником за мерење излазне струје и напона
 • Потпуно "`plug-in"' повезивање
 • Природно хлађење
 • Лако подешавање потенциометром на предњој плочи

Заједно са исправљачким јединицама И1400Т, јединице серијских конвертора СК400Т у саставу система за непрекидно напајање С3000 нуде модерно и потпуно модуларно решење за напајање потрошача који захтевају строго регулисан напон и приликом пражњења акумулаторских батерија.

Серијски конвертори СК400Т48 и СК400Т60 су савремени, високопрофесионални уређаји, који се одликују изванредним електричним карактеристикама, једноставним руковањем и високом поузданошћу.

Серијски конвертори СК400Т48 и СК400Т60 су прилагођени за светско тржиште и стандардно се испоручују у варијантама на српском, руском или енглеском језику.


Технички подаци

Улазни подаци СК400Т48

  Улазни напон V u   48 V-
  Дозвољено одступање   38..56 V-
  Улазна струја   10 А @ V nom
  Ударна струја   < 12 А
  Улазни осигурач   аутоматски 15 А
  Преконапонска заштита   57 V-
  Поднапонска заштита   36 V-
  Заштита од напонских удара   варистор

Улазни подаци СК400Т60

  Улазни напон V u   60 V-
  Дозвољено одступање   47..70 V-
  Улазна струја   8 А @ V nom
  Ударна струја   < 10 А
  Улазни осигурач   аутоматски 15 А
  Преконапонска заштита   72 V-
  Поднапонска заштита   46 V-
  Заштита од напонских удара   варистор

Излазни подаци СК400Т48

  Називни напон   8 V-
  Опсег напона   0 до 8 V-
  Регулисани напон   49 V-
  Опсег регулисаног напона   45 .. 54 V-
  Називна струја   50 А-
  Ограничење струје   55 А-
  Пренапонска заштита   57 V-
  Поднапонска заштита   39 V-

Излазни подаци СК400Т60

  Називни напон   11 V-
  Опсег напона   0 до 11 V-
  Регулисани напон   65 V-
  Опсег регулисаног напона   59 .. 70 V-
  Називна струја   36,4 А-
  Ограничење струје   40 А-
  Преконапонска заштита   72 V-
  Поднапонска заштита   48 V-

Излазни подаци

  Излазна снага   400 W
  Регулација напона   боља од 1 %
  Време одзива   1 msec
  Напонски удари   < 2 V p-p
  Псофометријски шум   < 2 mV eff
  Таласност   < 50 mV p-p

Општи подаци

  Ефикасност   > 0,75
  Температурни опсег   0 oC до 45 oC
  Складиштење   -10 oC до 70 oC
  Релативна влажност   0 до 75 %
  Радна учестаност   50 kHz
  Тачност мерења/показивања   ±1 %
  Димензије в х ш х д   224 х 126 Х 383 mm
  Маса   4,8 kg
  Средње време између отказа   40 година
  Резервни делови и сервис   10 година


Ознаке за наручивање

Производ

Ознака

Серијски конвертор СК400Т48

E08-IJPA0301-V▲▲-♦♦

Серијски конвертор СК400Т60

E08-IJPA0301-A▲▲-♦♦

Преносна амбалажа за И1400Т..П

E11-IJPA0301-А-♦♦

Корисничка документација за СК400T

E08-IJPA0301-D01-♦♦

▲▲

напон

48

48 V-

60

60 V-

♦♦

језик

SR

српски

RU

руски

EN

енглески