СИСТЕМ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ С3000 С4

Систем за непрекидно напајање С3000 намењен је првенствено за напајање телефонских централа и других ТТ уређаја, где се захтевају високе перформансе у погледу сметњи, шума и брзине одзива. Систем је потпуно аутоматизован и предвиђен је за непрекидан, самосталан рад, што омогућава коришћење у удаљеним постројењима без посаде.

Систем прекидачког напајања С3000 С4 се израђује у више варијанти за излазне напоне називне вредности 48V, 24V, 60V или 110V. Покрива опсег излазних снага од реда 20 kW до 45 kW.

С3000 С4 се једноставно проширује или модификује "`на живо"'.


Одлике

 • Шеста генерација система од 1988. године
 • 4 варијанте излазног напона: 48 V, 60 V, 24 V, 110 V
 • Модуларан, до 32 исправљачке јединице по 1400 W
 • Редунданса N+1, N+2 или N+P
 • Уграђена заштита од претераног пражњења батерија
 • Задовољава релевантне међународне стандарде и препоруке: ITU-T, ETSI, ISO, IEC ...
 • Коригован фактор снаге > 0,98
 • 2 батеријска прикључка
 • Низак псофометријски шум < 1 mV
 • Температурна компензација излазног напона
 • Висока ефикасност
 • Висока поузданост
 • Не захтева редовно одржавање

Примене

 • Непрекидно напајање телекомуникационе опреме
 • Одржавање акумулаторских батерија
 • Непрекидно напајање рачунарске и друге професионалне електронске опреме
 • Замена дотрајалих система за непрекидно напајање

Предности

 • Исте исправљачке јединице као за друге варијанте система С3000 - поједностављено одржавање
 • Изузетно робустан, отпоран на све спољне утицаје
 • 2 велика LED показивача + алфанумерички LCD
 • Потпуна "`plug-in"' замена исправљачких јединица
 • Могућност проширеног опсега улазног напона
 • Природно хлађење
 • Лако подешавање, уграђена тастатура са 16 тастера
 • Могућност мерења и праћења мрежног напона
 • LED показивач на свакој исправљачкој јединици
 • Потпуно се интегрише са централом СРЦЕ ТЦ 011

Изузетна отпорност на нерегуларности из електроенергетске мреже и висока поузданост чине систем С3000 посебно погодним за примену на местима са лошим радним условима, на пример у руралним подручјима. Ако имате место на ком други системи за напајање отказују, С3000 је решење за Вас.

Систем С3000 је савремен, високопрофесионалан систем, који се одликује изванредним електричним карактеристикама, једноставним руковањем и високом поузданошћу. Захваљујући бројним могућностима за подешавање и програмирање, лако испуњава посебне захтеве корисника.

Систем С3000 је прилагођен за светско тржиште и стандардно се испоручује у варијантама на српском, руском или енглеском језику.

Заједно са другим производима ГВС, као што су комутациони системи, мерно испитни уређаји и други, систем С3000 нуди целовито, одмерено и укомпоновано решење и омогућава потпуно опремање телекомуникационог објекта из једног извора.


Технички подаци

Улазни подаци

  Мрежни напон V u   220/230 V eff
  Mрежна учестаност   47-63 Hz
  Дозвољено одступање   -15 % до +10 %
  Дозвољено изобличење   30 %
  Улазна струја по јединици   7А @ V nom
  Фактор снаге cos φ   > 0,98
  Улазни осигурач по јединици   10А

Општи подаци

  Руковање и одржавање   RS232, RS485
  Температурни опсег   0 oC до 40 oC
  Складиштење   -10 oC до 70 oC
  Димензије ш х д х в   132х62х215 cm
  Релативна влажност   0 до 90 %
  Тачност мерења/показивања   ±1 % , ±0,5 %
  Време одзива   1 msec
  Радна учестаност   50 kHz
  Средње време између отказа   40 година
  Резервни делови   10 година
  ЕМК   ETSI EN 300 386

Излазни напон

  Напон одржавања   2,1-2,3V/чланку
  Напон допуњавања   2,2-2,4V/чланку
  Регулација напона   боља од 1 %
  Напонски удари   < 2 V p-p
  Псофометријски шум   < 1 mV eff
  Шум 10Hz-450kHz   < 25 mV
  Широкопојасни шум   < 10 mV eff/МHz

Батерије

Одлика

48V

60V

24V

110V

ЈМ

Чланака батерије

23 / 24

28/ 29/ 30

11 / 12

53 / 54 / 55

чл.

Напон одржавања

48,3..55,2

58,8..69

23,1..27,6

111,3..126,5

V-

Напон допуњавања

50,6..57,6

61,6..72

24,2..28,8

116,6..132

V-

Праг заштите

39,1..45,6

47,6..57

18,7..22,8

90,1..104,5

V-

Осигурачи високоучински

2 по 630

2 по 630

2 по 630

2 по 400

A-

Расположиве опције

  Приступни кабл   RS232, RS485
  Приступни програм   Linux/Windows
  Температурна сонда са каблом   50 m
  Mерењe мрежног напона   по фази

Излазна струја

Конф.

48V

60V

24V

110V

ЈM

20 ИЈ

500

400

800

220

A-

24 ИЈ

600

480

800

264

A-

28 ИЈ

700

560

800

288

A-

32 ИЈ

800

640

800

333

A-

  Ограничење струје   105 %
  Осигурачи потрошача   2х630,6х30 A-

Одлике по конфигурацијама

И1400Т..:

20

24

28

32

ЈМ

Улазна струја

49

56

70

84

A~

Излазна снага

28

35

41

45

kW

Укупна маса

580

620

660

700

kg


Ознаке за наручивање

Производ

Ознака

Постројење за непрекидно напајање С3000 С4

E05-SNNT0501-KS4▲▲- ♦♦

Основни комплет алата и прибора за С3000 С4

E10-SNNT0501-KS4▲▲-♦♦

Комплет инсталационог материјала за С3000 С4

E11-SNNT0501-KS4▲▲-♦♦

Основни комплет резервних делова за С3000 С4

E12-SNNT0501-KS4▲▲-♦♦

Корисничка документација за С3000 С4

E05-SNNT0501-DS4-♦♦

Исправљачке јединице И1400Т..Б

E08-IJTA0405-V▲▲-♦♦

▲▲

напон

48

48 V-

60

60 V-

24

24 V-

110

110 V-

♦♦

језик

SR

српски

RU

руски

EN

енглески