Демонтирање, паковање и пресељење


Под демонтажом се подразумева демонтажа комплетне опреме са објекта.

Код демонтаже опреме постоји више могућности за пратеће или повезане активности:

  • само демонтажа,
  • демонтажа и паковање опреме, са или без испоруке транспортне амбалаже,
  • демонтажа, паковање и пресељење, са или без поставке на одредишту или одредиштима,
  • демонтажа и преузимање опреме, са или без замене "старо за ново",
  • замена опреме - једновремена демонтажа постојеће и поставка нове опреме.

Поступак демонтаже система је описан у одговарајућем упутству и начелно одговара поступку монтаже система, изведеном у обрнутом редоследу радњи. Као и услуге монтаже, ГВС нуди услуге демонтаже и паковања система.

Паковање

Дешава се да корисник има потребу да постављену опрему демонтира и смести у складиште на одређени или неодређени временски период, док се не одлучи о даљој примени опреме. Транспортна амбалажа у којој се испоручује систем није за једнократну употребу и укључена је у цену, тако да корисник може да је сачува и користи у оваквим случајевима. Уколико корисник није сачувао транспортну амбалажу, ГВС може да испоручи нову амбалажу на основу спецификације предметног система.

Пресељење

Пресељење опреме може да се посматра као повезана демонтажа и паковање опреме, пренос на циљну локацију, а затим распакивање и поставка на другом објекту. Пресељење може да укључи и повећање или смањење капацитета, односно реконфигурисање опреме. Приликом пресељења, могуће је и опрему са два објекта сабрати на новом објекту или опрему са једног објекта расподелити на два објекта.

Замена опреме

Демонтажу често прати замена опреме, односно истовремена поставка нове опреме. Замена може да се посматра као повезана демонтажа опреме и монтажа нове опреме. Уколико је то физички изводљиво, ГВС овакву замену опреме може да изведе практично без прекида у раду. У просторије се поред постојеће постави нова опрема, пусти у рад и испрограмира, затим пребаце везе са старе опреме на нову и на крају стара опрема демонтира. Зависно од конфигурације опреме и карактеристика околне мреже, замена може да буде потпуно без прекида рада или са занемарљиво кратким прекидом.