Техничка подршка


"Живе" консултације

Жива техничка подршка - подразумева могућност консултација са стручњаком произвођача, 24 часа дневно. Корисник увек може да оствари усмену комуникацију са лицем задуженим за техничку подршку у случају да има техничке проблеме са опремом или програмском подршком.

Електронска подршка

Питања и евентуално уочени проблеми у раду са опремом ГВС-а могу се упутити и електронском поштом - контакт. Електронска подршка омогућава више од консултација, у смислу да је могуће доставити и неке податке које ће ГВС-ови стручњаци да обраде и врате кориснику. На пример, корисник може да направи слику базе података система ("бекап"), пошаље је електронском поштом, а добије назад дорађену онако како је тражио.

Удаљено послуживање

Путем сигурне електронске везе, стручњак из ГВС-овог центра за техничку подршку може да удаљено приступи одређеном уређају или систему и изврши потребна подешавања или помогне у дијагностицирању проблема у раду.

Теренска служба

У случајевима у којима консултације и удаљено послуживање нису могући или довољи, екипа стручњака може да изађе на лице места и помогне у извођењу потребних радњи на уређају или систему.

Обезбеђење резервних делова и сервиса

За време трајања техничке подршке за своју опрему, ГВС обезбеђује постојање резервних делова и услуге сервиса те опреме.

Унапређења програмске подршке

За време трајања техничке подршке за своју опрему, ГВС испоручује унапређења програмске подршке, у оквиру испоручене функционалности. У случају увођења нове функционалности, корисник се обавештава о којој се новој функционалности ради и о цени тог унапређења.

Дистрибуција документације

Исправке и нове варијанте документације центар за техничку подршку дистрибуира корисницима система, у папирној или електронској форми.