Основни курс за систем СРЦЕ - преглед


У табели је дат преглед садржаја основног курса за систем СРЦЕ.

Напомене:

  • Сваки дан има 4 часа по 45 минута предавања (9:00-13:00 часова) и 5-ти час преглед испитних питања и консултације (13:00-14:00 часова).
  • Вежбе су у поподневном термину 16-18 часова.
  • Слободни термини за вежбе могу да се користе по потреби курса и по жељама и потребама полазника.

Време

Предавања

Вежбе

Недеља 1

Увод

понедељак

Пријем и упознавање, садржај курса

уторак

Основи дигиталне телефоније

среда

Намена и окружење система СРЦЕ


четвртак

Прикључци система СРЦЕ

петак

Прикључци за руковање и одржавање

Недеља 2

Концепција система СРЦЕ

понедељак

Принцип рада система СРЦЕ

Прикључци СРЦЕ - група 1

уторак

Принцип рада система са истуреним степенима

Прикључци СРЦЕ - група 2

среда

Истурени степени

четвртак

Комуникација човек-машина

Оператерска спрега СРЦЕ - група 1

петак

Преглед функција система СРЦЕ

Оператерска спрега СРЦЕ - група 2

Недеља 3

Функције система СРЦЕ

понедељак

Телефонске функције

уторак

Административне функције

Телефонске функције - група 1

среда

Системске функције

Телефонске функције - група 2

четвртак

Функције за испитивање и одржавање

Административне функције - група 1

петак

Обнављање градива и контролни тест

Административне функције - група 2

Недеља 4

Особине и структура система СРЦЕ

понедељак

Особине система СРЦЕ

Системске функције -група 1

уторак

Структура система СРЦЕ

Системске функције -група 2

среда

Структурне целине

четвртак

Извођење система СРЦЕ

Структура система - група 1

петак

Руковање системским функцијама

Структура система - група 2

Недеља 5

Руковање системом СРЦЕ

понедељак

Управљање корисничким прикључцима

уторак

Управљање преносницима

Управљање прикључцима - група 1

среда

Управљање истуреним степенима

Управљање прикључцима - група 2

четвртак

Подешавање обраде позива

Подешавање обраде позива - група 1

петак

Концепција одржавања система СРЦЕ

Подешавање обраде позива - група 2

Недеља 6

Одржавање система СРЦЕ

понедељак

Одржавање окружења система СРЦЕ

Одржавање окружења - група 1

уторак

Одржавање система и истурених степена

Одржавање окружења - група 2

среда

Одржавање електронске опреме

Одржавање ЕО - група 1

четвртак

Одржавање програмске подршке

Одржавање ЕО - група 2

петак

Завршни тест и додела диплома

Преузмите преглед курса у PDF формату: srce_osnovni_kurs_pregled.pdf